data on devices

ESEF-rapportering gjort ligetil

ESEF – European Single Electronic Format for børsnoterede virksomheder, der starter med årsregnskaber for 2021.

Med Clausions ESEF Reporting Tool er det lige så nemt at imødekomme ESEF-rapporteringskravene, som det er at gemme en Excel-fil. Hvis du ønsker at outsource din ESEF-rapportering fuldt ud, står vi hos Clausion altid klar til at hjælpe dig!

woman in blue shirt meeting

Ingen ekstra arbejdsbyrde

Du kan forberede dit koncernregnskab i det påkrævede ESEF-format. Kortlægningen af taksonomier bliver en engangsopgave – Clausion ESEF Reporting Tool klarer resten.

Brugervenligt system

Clausion ESEF Reporting Tool er en brugervenlig Cloud-tjeneste. Det tager kun et par klik, inden du kan offentliggøre rapporten.

Arbejd i Excel

Årsregnskabet kan offentliggøres fra Excel. Du behøver ikke at sætte dig ind i et nyt system for at oprette ESEF-rapporter.

Du skal blot følge 3 enkle trin for at oprette en ESEF-kompatibel finansiel rapport

questions for esef

Hvad er XBRL?

XBRL (Extensible Business Reporting Language) er et XML-baseret markup-sprog, der bliver benyttet til digital virksomhedsrapportering. Med XBRL-standarden kan man automatisere oprettelsen og administrationen af regnskaber og andre forretningsdokumenter.

XBRL-standarden i sig selv begrænser ikke, hvilken slags data der kan rapporteres. Du kan oprette XBRL-definitioner, også kendt som taksonomier, som du ønsker det. De finansielle tilsynsmyndigheder og andre myndigheder definerer taksonomier alt efter behov.

Vi kan hjælpe dig med din ESEF-rapportering.