Clausion Leasing – nem og pålidelig leasingrapportering

IFRS 16-standarden beskriver, hvordan virksomheder skal identificere, måle, præsentere og offentliggøre deres leasingkontrakter. Ændringen introduceret af IFRS 16 er væsentlig, især set fra lejers perspektiv. Standarden specificerer, hvornår leasingkontrakter skal indgå i balancen og nøgletal baseret på den, såsom gældsforholdet. Med IFRS 16 kræves der væsentligt flere oplysninger end tidligere. IFRS 16 påvirker også pengestrømsopgørelsen og dens rapportering. Med standarden kan kun rentedelen af leasingforpligtelsen på lejeaftaler præsenteres som pengestrømme fra driftsaktiviteter.

woman looking at reports

Et letanvendeligt værktøj til indberetning af leasingkontrakter

Med Clausion Leasing-værktøjet kan du beregne posteringer, afskrivninger, renteudgifter og gældsafskrivninger i leasingkontrakternes balance såvel som automatisere bogføring og leasingændringer for fremtidige perioder. Løsningen er nem at bruge samt udtømmende i forhold til IFRS 16-regnskab og -rapportering. De forandringssituationer, som IFRS 16 kræver, håndterer du fleksibelt, og du producerer de tal, der kræves til regnskab og rapportering, som dækker noterne til balancen, resultatopgørelse og pengestrøm såvel som noterne til årsregnskabet.

SOP

Antallet af posteringer i henhold til IFRS 16 er ofte enormt, hvilket gør manuel notering i f.eks. Excel både risikabelt og tidskrævende. Clausion Leasings automatisering sikrer, at posteringer automatisk vises korrekt frem til pengestrømsopgørelsen. Fleksibel håndtering af ændringer i systemet. Du kan for eksempel ændre længden, omfanget, lave prisændringer eller en kombination af disse – ting der ofte er tidskrævende.

Vi kan hjælpe dig med standardrapportering for leasingkontrakter.