person with laptop and clausion cloud

Økonomi­styrings­rapportering, der både er effektivt og sparer tid

Finansiel rapportering kan være noget af en tidsrøver – uanset om den udføres en gang om måneden, kvartalsvis eller en gang årligt. En del virksomheder kæmper stadig med Excel-rapportering, mens de mere avancerede virksomheder allerede har erkendt de ubestridelige fordele, man får ved at vælge et rapporteringssystem. Kernen i en effektiv økonomistyringsrapportering er automatisering. Når først man får fjernet interne transaktioner og får automatiseret de mindre differencer, vil der i stedet blive tid til at fokusere fuldt ud på de langt mere væsentlige differencer i regnskabet. Det samme gør sig gældende for andre former for elimineringer, såsom anskaffelsesomkostninger, minoritetsinteresser, interne avancer på anlægsaktiver og varebeholdninger osv. I takt med at automatiseringen øges, er der også en mindre risiko for, at der bliver begået menneskelige fejl.

Automatisér økonomistyringen, og gør arbejdet lettere

Automatisering erstatter ikke det arbejde, regnskabsafdelingen udfører, men tager det i stedet til et nyt niveau. Når alle de rutinemæssige opgaver inden for finansiel rapportering bliver automatiseret, kan man bruge mere tid på at analysere virksomhedens økonomi, og det bliver således også nemmere at tage ledelsesrapporteringen i en mere holistisk retning. Sig farvel til rapportering i Excel, og sig goddag til 2020’erne!

two colleagues working

Spar tid på budgettering og prognoser via en smart systemimplementering

Det er vigtigt at bevæge sig ind i 2020’erne med automatisering af økonomistyringen – men det er ikke nok i sig selv. Vil man gøre den økonomiske planlægning mere effektiv, er det afgørende, at systemerne bliver implementeret i hele virksomheden. Clausions økonomistyringsløsning giver dig mulighed for at tildele bruger-/funktionsspecifikke tilladelser til de forskellige brugerprofiler. Det er essentielt, at salgschefen eller forretningsenhedschefen har mulighed for at indtaste deres budgetter og prognoser direkte i systemet, mens controlleren skal kunne se dem i et bredere perspektiv. Tidsbesparelserne giver reelle fordele mht.omkostningerne, da det samme arbejde ikke skal udføres flere gange, for eksempel mellem de enkelte budgetrunder.

VIl du spare tid med finansiel rapportering?